Pointer Trailer

מערכת איתור ומיגון ייעודית לנגררים

מערכת איתור ומיגון ייעודית לנגררים, המאפשרת בנוסף לשירותי האיתור גם ניהול יעיל של ניגררים.
המערכת מקלה על מנהל הצי בקבלת החלטות יומיומיות כגון: שליטה ובקרה, לוגיסטיקה, ייעול ותפעול, אחזקה, נהיגה מבוקרת, חיסכון בדלק, הקצאת משימות ועוד.

המערכת כוללת סוללת גיבוי פנימית ארוכת שנים ופועלת בתקשורת לוויינית GPS/GPRS במקרה של חשד לגניבה תעביר המערכת התרעה ישירות למוקד המבצעי של פוינטר ובמקביל גם ישירות לטלפון הנייד של בעל הנגרר.

Pointer Trailer מספקת מגון נתונים ושירותים:

  • שיחזור מסלול נסיעה
  • הצעת מסלול על גבי מפה עם פירוט זמנים ומהירויות
  • ניהול צי נגררים לפי אזורים
  • קבלת התרעות וגרפי ביצועים
  • פיקוד ובקרת טמפרטורה להובלה בקירור*
  • הצגת מיקום הנגררים על גבי המפה
  • הצגה מפורטת של עצירות ונתונים על מהלך הנסיעה, למשל תחילה וסיום עבודה
  • חנית ביניים עם מיקומים ולוחות זמנים
  • ק"מ מצטבר

*מותנה בהתחברות לחיישן טמפרטורה

קונטיינר וארגזים
בואו נתקדם יחד