Pointer THM חומרים מסוכנים

מערכת בטוחה להובלת חומרים מסוכנים

Pointer THM היא מערכת בטוחה להובלת חומרים מסוכנים. הובלת חומרים מסוכנים מצריכה לוגיסטיקה מורכבת אשר מטרתה להבטיח בראש ובראשונה את נושא הבטיחות והטיפול בתקלות.
על מנת לסייע לגופים המובילים חומרים מסוכנים להתמודד עם אתגרי הבטיחות ולעמוד בדרישות משרד התחבורה, פיתחה פוינטר את מערכת THM אשר תוכננה להיות חוליה מרכזית בשרשרת נהלי וכלי האבטחה בהובלה.
המערכת משלבת מערכת ניהול צי בתוספת חיישן לזיהוי אירוע תאונה ולחצן מצוקה ייעודי. במקרים של תאונה או תקלה, משמשת המערכת אמצעי שליטה, בקרה ודיווח מזירת האירוע ומאפשרת למנהל הצי לקבל תמונת מצב ולטפל באירוע במהירות וביעילות.
על מנת לקבל את הפתרון המקיף ביותר, ניתן לשלב מערכת VOICE ליצירת קשר עם הנהג במקרה של תאונה ושירותי מוקד לקבלת התראות מחיישן התאונה וקריאות מצוקה.

בואו נתקדם יחד