Pointer Premium IQ

מערכת מיגון ואיתור פעילה היברידית מתקדמת

Pointer Premium IQ הינה מערכת מיגון ואיתור פעילה, היברידית, מתקדמת שפותחה ותוכננה לתת מענה לשיטות הגניבה המתוחכמות והעדכניות המזוהות כיום בשטח. המערכת כוללת שני משדרים, משדר ראשי פעיל בחיבור השראתי למחשב הרכב לצורך דגימת נתוני דיאגנוסטיקה ומשדר נוסף לגיבוי. המערכת  מנטרת מידע דיאגנוסטי ואירועים חריגים מהרכב ומתריעה מיידית עם זיהוי כל פעולה חריגה ברכב או יציאה משגרת התנהלותו.

המערכת שולחת דיווח למוקד המבצעי במגוון מצבים ובכללם:

  • זיהוי משבשי סלולר
  • אזעקה מקורית של הרכב הופעלה
  • נסיעה ללא מפתח מקורי
  • זיהוי חיבור לשקע OBD / מחשב הרכב
  • נסיעה באזורים ובשעות חריגות
  • ניתוק משדר
  • גרירה
  • שינוי דפוסי נהיגה

התקנת המערכת ברכב מתבצעת תוך התערבות מינימאלית במערכות הרכב ושמה דגש על נוחות למשתמש ולכן אינה דורשת הקשת קוד סודי לפני הנעת הרכב. בנוסף, המערכת כוללת חיישן תאוצה (אקסלרומטר) מובנה בגוף המשדר המאפשר לזהות אירועי תאונה ברכב ולשדר אות מצוקה ומיקום מיידי של הרכב למוקד השירות, להמשך טיפול.

בואו נתקדם יחד

תפריט נגישות