Pointer Moto

מערכת איתור ומיגון המותאמת במיוחד לכלי רכב דו-גלגליים.

מערכת איתור ומיגון המותאמת במיוחד לכלי רכב דו-גלגליים. המערכת מספקת מענה לצורכיהם של בעלי רכב דוד גלגלי בהגנה על כלי הרכב מפני גניבה, ומאפשרת קבלת עדכונים והתרעה על אירועים חריגים המתקבלים במוקד המבצעי המוכן לפעולה. המידע מועבר ישירות לטלפון הנייד באמצעות אפליקציה ייעודית.

המערכת כוללת משדר היברידי המאפשר קבלת מיקומי לוין GPS ומיקומי RF משולבים במודם אחד, זאת לצד רכיב מיוחד לזיהוי משבשי סלולר בסביבת הרכב השולח התרעה למוקד המבצעי בכל פעם שמזוהה שיבוש המערכת אטומה למים ובעלת צריכת זרם נמוכה במיוחד, המערכת מותקנת תוך התערבות מינימלית במערכות האופנוע וכוללת רכיב לזיהוי משבש סלולר, משדר מבצעי אקטיבי ואפליקציה המאפשרת קבלת מגוון התרעות ובכללם:

  • פתיחת סוויץ
  • מתח מצבר
  • חיישן זעזועים
  • חיישן גרירה
  • ניהול התרעות
  • מיקומים
  • יציאה מאיזור מוגדר
  • מסלולי נסיעה
בואו נתקדם יחד