Pointer Radius (Field)

מערכת מיגון ואיתור המותאמת למגוון כלים חקלאיים

מערכת מיגון ואיתור המותאמת למגוון כלים חקלאיים. המערכת מותקנת תוך התערבות מינימאלית במערכות הרכב ואינה מצריכה שימוש בלוח מקשים.
יחידת האיתור כוללת סוללת גיבוי פנימית עמידה למים, למקרה של ניתוק מצבר הפועלת בטכנולוגית תקשורת לוויינית .GPS/GPRS

Pointer Radius מותקנת, מקובעת ומוסלקת בכלי החקלאי ושולחת התרעות בהתאם להגדרות הנקבעות מראש, כגון:

  • יציאה מאזור מוגדר
  • הפעלת מתג הצתה בשעות לא מורשות
  • גרירת הכלי
  • ניתוק מתח מצבר

התרעות נשלחות לטלפון הנייד של בעל הרכב וכן למוקד המבצעי של פוינטר לצורך איתור, מעקב, אכיפה והשבה. המערכת ניתנת לחיבור למערכת ניהול צי הרכב, ומאפשרת לרכז ולפקח על הנתונים המתקבלים.
המשדר ההיברידי מאפשר קבלת מיקומי לוין GPS ומיקומי RF משולבים במודם אחד, זאת לצד רכיב מיוחד לזיהוי משבשי סלולאר בסביבת הרכב השולח התרעה למוקד המבצעי בכל פעם שמזוהה שיבוש.

טרקטור בשדה
בואו נתקדם יחד