Pointer Clock & Lock

ניהול ממוחשב של הרשאות הנעה והפעלת כלי הרכב

Pointer Clock & Lock מספקת פתרון יעיל ומתקדם לניהול ממוחשב של הרשאות הנעה והפעלת כלי הרכב על פי שעות פעילות מוגדרות. המערכת מאפשרת למורשה לתכנת מרחוק נעילה של כלי הרכב לנסיעה, גם מעובד חברה או קבלן מורשה. הפתרון משולב במערכת ניהול הצי, מאפשר שליטה ובקרה בכלי הרכב ומהווה שכבת מגן נוספת למניעת גניבות והונאות.

הפתרון מאפשר:

  • יכולת שליטה בטווח השעות של פעילות הרכב למשל: מניעה של הנעת הרכב בשעות הלילה או בשבתות.
  • שליטה וגמישות מלאים למורשה להגדיר ולבצע שינויים בקלות דרך תוכנת ניהול הצי או האפליקציה בסמארטפון.
  • מניעה של נסיעות פרטיות, הובלות, הסעות או עבודות פרטיות של נהג הרכב ללא אישור מורשה.
  • מניעת גניבת רכב כתוצאה משיתוף פעולה בין הנהג לגנבי הרכב.
  • נעילת המערכת גם במקומות ללא קליטה סלולארית.
  • נסיעת כלי הרכב מתאפשרת גם במקרים בהם הרכב גלש לטווח השעות האסורות (הנעילה תתבצע רק לאחר דימום מנוע).
  • המערכת מומלצת על ידי יועצי המיגון של חברות הביטוח.
בואו נתקדם יחד

תפריט נגישות