Pointer BI

מערכת BI לבינה עסקית המנגישה מידע למנהל הצי

פוינטר כחברה מובילה טכנולוגית, משלבת בפתרונותיה מערכת BI לבינה עסקית המנגישה למנהל הצי מידע היסטורי, מידע עכשווי ותחזיות בנוגע לפעילות העסקית השוטפת של רכבי הצי, בעזרתם ניתן לאתר דפוסים משמעותיים לניהול יעיל נכון וחכם. כמו כן ליצור דוחות התרעות ואיתותים לצורך קבלת החלטות ניהוליות לשיפור מתמשך.
המערכת אוספת את המידע הרב הנצבר מכלי הרכב, מרכזת, מנתחת ומתרגמת אותו למידע עסקי חיוני המוצג בתצוגה גרפית של דאשבורדים.
POINTER BI מושתת על תוכנת POWER BI של חברת MICROSOFT המציגה פרופילים מגוונים של מידע ובכללם נסועה, ניצולת משאבים, פרופיל נהג ונהיגה במגוון חיתוכים, תצוגת התרעות, שגרות ועוד.

בואו נתקדם יחד