Pointer AI

מערכת איתור מבוססת בינה מלאכותית

Pointer AI מערכת איתור המבוססת על יכולות בינה מלאכותית AI. המערכת מתוכננת לספק שכבת הגנה על בסיס למידה של שגרת הפעילות של הרכב כך כשבכל פעם שמזוהה פעילות ברכב שאינה במסגרת השגרה שנלמדה, נשלחת התרעה למוקד המבצעי לצורך בירור. המערכת מבוססת על משדר היברידי המאפשר מיקומי לוין GPS ומיקומי RF משולבים במודם אחד, וכמו כן כוללת חיישן תאונה מובנה.

המערכת מתריעה באופן אוטומטי בכל מקרה של חריגה משגרת הנסיעה של בעל הרכב, כגון:

  • ניסיון שיבוש סלולרי
  • התנעה בשעות חריגות
  • נסיעה לאזורים לא שגרתיים
  • ניתוק משדר

יתרונה של המערכת הוא בהיותה מודולרית:

  • ניתנת לשימוש כפלטפורמה ליישומים ושירותים מתקדמים נוספים כגון: ניהול צי רכב, מערכת להתנהגות נהג, מערכת לשירותי eCal.
  • ניתנת לשדרוג והתאמה לשינויים ברמת המיגון הנדרשת על ידי חברות הביטוח.
  • ניתנת לשילוב עם אפליקציית Pointer Code קודנית וירטואלית.
  • ניתנת לשדרוג בכל נקודת זמן למערכת פעילה מלאה בתוספת קודנית ועלוקה.
בואו נתקדם יחד