CelloTrack

מערכת איתור ומיגון למשאבים ניידים ונייחים

מערכת איתור ומיגון למשאבים ניידים ונייחים כגון נגררים ומכולות ללא צורך במקור מתח קבוע.

המערכת מורכבת ממשדר עצמאי חדשני הפועל בטכנולוגיה המבטיחה איכון מדויק וזמין בכל מקום ובכל זמן, בשילוב תקשורת סלולארית. שילוב זה מבטיח איכון מדויק וזמין בכל מקום ובכל זמן.
יתרונה של המערכת נעוץ ביכולתה לתפקד לאורך זמן בצורה עצמאית. יכולת זאת נובעת מהתקנת משדר הכולל סוללה עמידה המבטיחה זמן עבודה ארוך מהרגיל ואינו מצריך חיבור למתח חשמל קבוע.

בנוסף, המשדר כולל חיישן תנועה רגיש אשר מזהה כל מצב של תנועה באופן אוטומטי, מגביר את קצב שליחת השידורים ואף שולח הודעה לבעל הכלי בזמן אמת. עקב גודלו, המשדר ניתן להסלקה בקלות רבה וניתן להעברה מכלי אחד לאחר ללא צורך בהתקנה מיוחדת. למשדר אפשרויות טעינה מגוונות באמצעות חיבור קבוע למצת הרכב או באמצעות אנרגיית השמש.

המערכת מספקת למנהל הצי: נתוני מיקום, מסלולים, מהירויות, חריגה משטח מוגדר, מגוון של התרעות לרבות רכב עומד מונע, סטייה מטמפרטורת ארגז הקירור, התרעה לביצוע טיפולים לרכב לפי ק"מ, התרעה לחידוש רישיון וביטוח על פי זמן ועוד.
בנוסף, מאפשרת המערכת החדשה לקבל בזמן אמת תצוגה של לוח המכוונים של כל אחד מהרכבים בצי: מהירות, סל"ד, חום מנוע, כמות דלק במיכל, מד ק"מ, שעון טעינה שעות מנוע וכמובן את מיקום הרכב.

המשדר המיוחד מהווה בסיס אליו ניתן להוסיף מגוון יישומים ופתרונות להתאמה מושלמת לצורכי המשתמש ויכול להיות חלק אינטגרלי ממערכת הגנה, איתור ואיכון מקיפה להבטחת הגנה לכלים מעין אלו.
על מנת לתת פתרון מקיף למנהלי ציי רכב הדורשים בקרה ומיגון בכל רגע, ניתן לשלב את המערכת בתוכנות ניהול צי לריכוז ומעקב אחר המידע בזמן אמת.

בואו נתקדם יחד