מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

עונהעלצרכיהםשלבעלירכביםדוגלגליםבהגנהעלכליהרכבמפניגניבה.המערכתמאפשרתקבלת POINTERMOTO מערכת עדכוניםוהתראותעלאירועיםחריגיםבאופנועבזמןאמתישירותלטלפוןהנידבאמצעותאפליקציה.כלזאת,בשילובשירותשל מוקדמבצעיאקטיבי.המערכתכוללתרכיבלזיהוישיבושסלולארי. המערכתאטומהלמיםובעלתצריכתזרםנמוכהבמיוחד,מותקנתתוךהתערבותמינימאליתבמערכותהאופנועוכוללתמשדרמבצעי אקטיביואפליקציהיעודית,המאפשריםקבלתמגוןהתראותומידעבזמןאמת,ובכללם: פתיחתסויץ' מתחמצבר התקשרותישירהלמוקד יציאהמאזורמוגדר ניהולהתראות חישןזעזועים מיקוםהאופנוע מסלולנסיעה POINTERMOTO

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==