מובילים בפתרונות איתור, מיגון ו- IoT

ומתאםהשראתי.בעזרתהמתאםההשראתיהקוראאתנתונימחשבהרכב CAN מערכתאיתורהכוללתמשדרדיאגנוסטיקהמסוג המערכתמספקת,בנוסףלשירותיהאיתור,מידעדיאגנוסטימגוןאודות:פעולותחריגותממחשבהרכבלצרכימיגון,פרמטריםקריטים הקשוריםלסוללה,נוריותחיויועוד. .eCal המערכתכוללתחישןתאונהמובנהביחידהלצורךמתןשירותי הנתוניםהנדגמיםמהרכבוהמוצגיםלנהגעלגביאפליקציהיעודיתלטלפוןהניד,כולליםביןהיתר: סטטוססוללה-אחוזהטעינהשלהסוללה טוחנסיעה-מספרהקילומטריםעדהטעינההבאה מצבטעינה-האםהסוללהבטעינהאולא תחנותטעינה-פריסהשלתחנותהטעינהוניוטאליהן צפיהבמיקוםובמהירותהרכב שחזורמסלולהרכב קבלתמגוןהתראות:בקרהעלנהגצעיר,שכחתילדים, התנעהוכיבויהרכבועוד רכבחשמלי

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==