Solutions_Header_1יישומים לנייד

Pointer ID

Pointer ID: קודנית וירטואלית מתקדמת

 PointerID היא אפליקציה חכמה, המאפשרת את נטרול קודנית הרכב ופתיחתו באמצעות טלפון נייד וניהול הרשאות נסיעה ברכב לנהגים מורשים.

המערכת משלבת מערכת מיגון מתקדמת במספר וריאציות שניתנות לשינוי וכן מאפשרת לנהל מערך של "השכרת רכב" ללא דייל באמצעות מערכת ניהול.

הלקוח מבצע הזמנה דרך האתר במערכת הניהול של החברה, כולל שעות ו/או ימים. לאחר אישור מתקבל מיקום איסוף כלי רכב זמינים לטווח הזמנים שהוגדר.

הלקוח מגיע לרכב במועד ההקצאה ובאמצעות הטלפון הנייד מזדהה, פותח את הרכב ומנטרל את מערכת המיגון.

יכולת ניטרול הרכב ללקוח מתאפשרת בטווח זמן ההשכרה, לאחריה לא תתאפשר גישה להנעת הרכב.

פתרון זה מתאים למצבים בהם יש צורך לשיתוף רכבי החברה עם נהגים מתחלפים כמו: חברות השכרה עם לקוחות מזדמנים/מתחלפים, עובדי חברה אשר זקוקים לרכב חברה בתדירות משתנה ובאופן לא קבוע.

 

האפליקציה מאפשרת למזמין להגדיר:

  • איזה רכב הוא צריך
  • מועד וטווח זמן
  • לצפות ברכבי החברה אשר זמינים ותואמים לדרישות שהגדיר.
  • לשריין את הרכב מראש.

האפליקציה מקשרת בין ההזמנה של העובד ובין הרכב בשטח והאם הפרטים תואמים.

כשהמזמין יגיע לרכב, האפליקציה תזהה אותו כנהג מורשה, תנטרל באופן אוטומטי את הקודנית של הרכב ותאפשר הנעה תקינה ושימוש מורשה ברכב.

במידה והרכב לא הוזמן מראש, קודנית הרכב לא תנוטרל!

היתרונות:

  • רק מי שהזמין את הרכב יוכל לנהוג בו.
  • ניתן לדעת בקלות מי נוהג ברכב בכל זמן נתון.
  • אין צורך לתת/לרשום את מספרי הקודניות של רכבי החברה, הם שמורים באפליקציה ולא ניתנים לצפייה.

בנוסף, מאפשרת האפליקציה:

  • התראות פוש –קבלת התראות או הודעות חשובות לטלפון.
  • מצב מוסך – מאפשר להגדיר זמן קצוב בו הקודנית מנוטרלת. שימושי במצבים בהם הרכב במוסך או נעשית בו עבודת תחזוקה.

 

 

Pointer ID