שרותי אכיפה

"אפשרות להציג אירועים אחרונים ועדכונים מהמוקד המבצעי של פוינטר. בעצם אוסף של סיפורים קצרים עם תמונות, מסודר כרונוגרפית.
מבחינת בניית עמוד כמו חדשות ועדכונים.
מבחינת מבנה עמוד זהה לעמוד של חדשות ועדכונים."