Industry_Header_Insurance	Industry_Header_Insurance

כספת

כספת: הגנה על מחשב הרכב

במטרה לספק הגנה מלאה בפני גנבי רכב, מציעה Pointer כספת להגנה על מחשב הרכב. "הכספת" הינה פתרון מיגון המורכב על מחשב הרכב ומטרתו למנוע את הגישה למחשב הרכב ובדרך זו להקשות על גנבי הרכב את החלפתו ובכך לסכל את גניבת הרכב.

פוינטר משווקת כספות ייעודייות המולבשות על מחשב הרכב ומגנות עליו מפני פירוק, החלפה או חבלה.

הכספות המשווקות על ידי Pointer מיוצרות מאלומיניום ובניגוד לכספות ברזל מונעות את התחממות מחשב הרכב ופגיעה בתפקודו, כמו כן, משווקת Pointer כספות לכלל דגמי הרכב בהתאמה מדוייקת למחשבי הרכב השונים.