Industry_Header_Agriculture

חקלאות

מערכת POINTER IoT בקרה ומידע בזמן אמת

POINTER מקבוצת PowerFleet, מספקת מגוון פתרונות בתחום החקלאות, הכוללים ניטור טמפרטורה, לחות, אור ופרמטרים נוספים המספקים לחקלאי יכולת בקרה ושליטה על הגידולים, החי, חדרי האחסון והתוצרים השונים.

חממות, לולים, רפתות, מכולות ומרכזי אחסנה, נדרשים לשליטה ובקרה, מערכת Pointer IoT מאפשרת לייצר תשתית מבוקרת ושקט נפשי לבעל העסק.

POINTER  IoT הנה מערכת המשלבת חיישנים חכמים אלחוטיים בעלי רגישות גבוהה ורכזת בטכנולוגיית GPS ותקשורת סלולארית לניטור והעברת מידע. המידע המנוטר מועבר לתוכנת IOT ולידית המותאמת לדרישות הרגולטוריות והתקנים המחמירים בתחום הפארמה ובכללם:
  FDA 21 CFR Part11, EU Annex 11 , GAMP5  ונוהל 126 של משרד הבריאות.

POINTER IoT מהווה אמצעי טכנולוגי מהמעלה הראשונה לניהול תהליך הבקרה בתחום החקלאות. הנתונים שמנטורים משודרים בזמן אמת ומתועדים בתוכנת ה-IOT המותאמת לדרישות הרגולציה המחמירות. התוכנה ידידותית ומציגה מידע בצורה פשוטה וחכמה, מאפשרת קביעת ספים ואסקלציות, הגדרת מורשים, חלוקה והצגה קבוצות של חיישנים, הצגה טבלאית וגרפית עם יכולת יצוא של הנתונים ועוד.
במידה ומנוטרת סטיה מהספים שהוגדרו במערכת קופצת התראה בזמן אמת, ההתראה מוצגת על גבי דאשבורד ייעודי ובאפליקציה בטלפון הנייד. קיימת אפשרות לשליחת התראה לגורמים מוגדרים על פי אסקלציה באמצעות הודעת פוש לטלפון הנייד, הודעת SMS, כתובת מייל ושיחת טלפון.

יתרונות המערכת:

  • מערכת אלחוטית ללא צורך בחיווט, בטכנולוגית GPS ותקשורת סלולארית
  • העברת מידע בזמן אמת כולל מיקומים
  • חיישנים חכמים המשלבים יכולת של מספר פרמטרים לניטור בחיישן אחד: טמפרטורה לחות, אור, מגנטיות, נפילה, תזוזה ומיקום
  • מערכת מודולארית המאפשרת להוסיף ולגרוע חיישנים בכל נקודת זמן
  • תהליך כיול מהיר ויעיל של החיישנים
  • שילוב של תוכנה ולידית העומדת בדרישות הרגולציה המחמירות FDA 21 CFR Part11 ,EU Annex 11 ,GAMP5 ונוהל 126 של משרד הבריאות
  • המערכת עוברת למצב אוגר נתונים באופן אוטומטי במקרה ומזוהה נפילת חשמל ואו בעיות תקשורת, מתריאה ופורקת את הנתונים עם חזרה לשגרה