Industry_Header_ColdChain

דיאגנוסטיקה

 Pointer Diagnostic: איסוף וניתוח נתונים

מחשב הרכב מייצר כמויות אדירות של נתונים ומידע רב על בסיס יומי. על מנת להפיק את המירב מנתונים אלו, פתרון הדיאגנוסטיקה שמציעה Pointer אוסף ומנתח נתונים אלו ובכך מזהה דפוסים ומגמות ומתרגם אותם לתובנות שניתן ליישם על מנת להגביר את היעילות והפרודוקטיביות של צי הרכב.

הנתונים המופקים יכולים להיות מנוצלים לכל מטרה מ- API ועד פתרונות מותאמים אישית אשר מובילים לרווחיות מוגברת עבור ניהול ציי הרכב. המערכת פועלת, אוספת ומשדרת מידע באמצעות  שימוש בטכנולוגית תקשורת CAN Bas להתחברות למחשב ניהול מנוע (FMS Fleet  Management System ) במשאיות ואוטובוסים, המאפשר שליטה מלאה ופיקוח מרחוק של מנהל הצי.

מערכת Pointer Diagnostic מספקת נתוני דיאגנוסטיקה והתנהגות נהג על גבי אותו משדר ללא צורך בהוספת רכיבים נוספים  uמתאימה גם לשילוב עם מערכת המיגון והאיתור הקיימות של הרכב, תוך שילוב והצלבה של נתונים ויצירת מידע והתראות ומשמעויות לצורכי פעולה.

הנתונים הנאספים ניתנים לעיבוד, ניתוח ודיווח על פי ריבוי פרמטרים, כתמיכה לקבלת החלטות מושכלת המבוססת על מידע חיוני ועדכני, התראה על תקלות שבר, מעבר לתחזוקה מונעת, השפעה על שינוי תרבות הנהיגה בארגון בהתאם לניתוח אופי הנהג של כל נהג והשגת חיסכון ממשי לאורך זמן.

דיאגנוסטיקה

פתרון Pointer Diagnostic מתאים לסגמנטיםהבאים:

  • משאיות
  • כלי צמ"ה
  • אוטובוסים
  • גנראטורים
  • רשויות מוניציפאליות
  • צבא
  • משטרה