Pointer Connected

Pointer Connected: מערכת מרוחקת מאובטחת לניהול פרמטרים דינאמיים ברכב

ה- Pointer Connected מספקת פתרון המשלב מערכת הפעלה מלאה וחומרה לקביעת פרופיל משתמש ושליטה מרחוק (Firmware Over The Air) על פרמטרים שונים ברכבים.

זוהי מערכת סגורה, המשלבת חומרה ומערכת הפעלה ייחודית ייעודית לעולם הרכב, אשר עומדת בדרישות החוק ומהווה פתרון מעולם ה- Mobile Device Management) MDM) יכולות המערכת  מאפשרות את קביעת התכונות של היחידה ברכב בהתאם לפרמטרים שנקבעו מראש וכן לקבוע פרמטרים לשינוי בתנאים מסוימים. יכולות קביעת הפרמטרים הדינאמיים מאפשרת יצירת סט גמיש של פעולות בהתאם לתרחישים ופרופיל משתמש שונים.

המערכת מוגנת ברמת היחידה ממספר שכבות של אבטחה וברמת התוכנה, הצפנות והרשאות בתוך מערכת ההפעלה והינה סגורה על מנת לעמוד בדרישות החוק, כוללת הרשאות של יצרני האפליקציות, אך יחד עם זאת דינאמית לעדכוני גרסאות.

יכולות ותכונות המערכת:

  • WIFI מובנה וקבוע ברכב באמצעות SIM סלולרי, אינטרנט ו- Hot Spot שמטרתו לספק חווית חיבור לאינטרנט לנוסעי הרכב והנגשת שירותים לנהג באמצעות חיבור אפליקציות ייעודיות מבוקרות וקישור למוקדי שרות וחירום.
  • ניהול ועדכון אפליקציות מרחוק (Firmware Over The Air).
  • פרופיל משתמש דינאמי ויכולת ניהול של מגוון קונפיגורציות שהוגדרו מרחוק.
  • העברת הודעות ב – PUSH.
  • חיבור של הרכב והנהג למוקדי שירות לקבלת מגוון שירותים מבוססי מיקום.
  • ניטור פרמטרים מהרכב וחיבור לעולם ה- ADAS.

כמו כן, למרות היותה מערכת מבוססת אנדרואיד, אין היא מחוברת ל- Google Play ועדכוני הגרסאות והמערכת נעשים על ידי Pointer.