Solutions_Header_2טכנולוגיים

eCall

eCall – חיישן לזיהוי אירוע תאונה

eCall עונה על תו התקן האירופי והינו מערכת המיועדת לשידור אירוע במקרה של תאונה. רכיב ה- eCALL המותקן ברכב מיועד לשידור אירוע תאונה עם חיווי של מיקום למרכז בקרה לצורך מתן סיוע לנהג בניהול האירוע וככל שנדרש הפעלה מיידית של כוחות הצלה.

פעולת ה- eCall :

 • בתאונת דרכים, מכונית המאובזרת במשדר תומך eCall תשדר באופן אוטומטי שיחה למוקד החירום במקרה של תאונה
 • מערכת ה- eCall המשלבת משדר בטכנולוגית GPRS וחיישן תאוצה G אלקטרוני- אקסלרומטר (רגש תזוזה) תשלח באופן אוטומטי את מיקום הרכב ועוצמת ההתנגשות מיד לאחר התאונה.
 • המוקד יפעיל את שרותי ההצלה (אמבולנס, כבאית וניידת משטרה) ושרותי דרך בהתאם לצורך אשר עשויים למנוע מאות הרוגים מתאונות דרכים ולהקטין משמעותית את חומרת הפציעות בעשרות אלפי מקרים.

המשדר ההיברידי של  Pointer כולל בתוכו אקסלרומטר אינטגרלי היוצר קריאה אוטומטית (שיחת חירום) למוקד אנושי מתמחה הפועל 24/7. הטיפול בנהג וברכב יעיל וכולל:

 • יצירת קשר עם נהג הרכב
 • הפעלת כוחות הצלה במידת הצורך
 • פינוי הרכב למרכז שירות וטיפול
 • תיעוד האירוע לחברת הביטוח
 • שליחת שירותי דרך במידת הצורך

בישראל פעילות של גלאי תאונה מיושמת על ידי יבואני רכב מובילים ובציי רכב באמצעות המשדר ההיברידי POINTER MAX.

פתרון eCall מתאים לסגמנטים הבאים:

 • יבואני רכב
 • חברות ביטוח
 • ציי רכב
 • מוסדות
 • נהגים צעירים
 • נהגי גיל הזהב