Solutions_Header_2טכנולוגיים

התנהגות נהג

Pointer מציעה שני פתרונות בנושא ניתוח וניטור התנהגות נהג לחברות הביטוח, ציי רכב ורכבים פרטיים.

ניתוח התנהגות נהג מבוסס Pointer IQ: בטחון וחסכון בזמן אמת

מערכת  Pointer IQ פותחה והותאמה על מנת להוות את הפתרון הטכנולוגי המושלם בכל הקישור לניטור התנהגות נהג בזמן אמת. המערכת פותחה על מנת לתת מענה לציי רכב ולקוחות פרטיים  ומהווה את חזית הטכנולוגיה בכל הקשור לשליטה ובקרה בשני אספקטים מרכזיים: הבטיחותי והאקולוגי / חסכוני.

המערכת נותנת מענה לשיטת PHYD ומצוידת במשדר חדשני מסוג Cello IQ, הכולל חיישן תאוצה תלת ממד חכם - אקסלרומטר (רגש תזוזה), המנתח את התנהגות הנהג ברמת המשדר המותקן ברכב. בנוסף מאפשרת המערכת זיהוי וקבלת  חיווי בזמן אמת בקרות תאונה באופן אוטומטי שמועבר למוקד חירום 24/7.

יכולות המשדר המתקדמות מאפשרות לעדכן את הנהג בחריגות בזמן אמת באמצעות צג ייעודי- Driver Feedback Display  . הצג החכם הינו פתרון בלעדי של Pointer  ותומך בשפות שונות ומספק התראות ויזואליות וקוליות והופך להיות יד-ימינו של הנהג בעת הנהיגה ובכך מאפשר לו לתקן בזמן אמת את אופן נהיגתו.

בציי רכב נשלחים הנתונים ל"משרד אחורי" ומשולבים בדוחות תוכנת ניהול צי לצורך שיפור ומעקב.

ה-  Pointer IQ יודעת למדוד ולדווח על אירועים ברמות חומרה של קלה, בינונית וחמורה בתרחישים הבאים:

 • תאוצה חזקה
 • פניות וסטיות חדות
 • בלימות חזקות
 • פנייה משולבת עם בלימה (בלימה אל תוך פנייה)
 • פנייה משולבת עם האצה (האצה ביציאה מפנייה)
 • נסיעה במהירות חריגה
 • עמידה במקום במצב מונע
 • דיווח על תאונה קלה / קשה

המערכת מדריכה ומחנכת את הנהג לנהיגה נכונה, ומאפשרות לנהג קבלת התראה מקדימה וזמן לתיקון לפני העברת המידע, עובדה הממצבת אותה בחזית אמצעי הבטיחות כיום לציי רכב מתקדמים.

על מנת לייצר נגישות מלאה בכל מקום ובכל זמן, ולרתום את נהגים לשיפור וידיעה, המערכת נתמכת באפליקציה ייעודית לטלפונים חכמים IPointer המאפשרת צפייה בתוצרי נהיגה ושירותי ערך מוסף.

בנוסף מוצג לנהג ציון בטיחות וציון חיסכון בשילוב המגמה על ציר הזמן.

ניתוח התנהגות נהג וחיווי בזמן אמת מבוסס משדר Hybrid

מערכת  להתנהגות נהג בסיסית הנותנת מענה לשיטת PHDY. המערכת מצוידת במשדר חדשני הכולל חיישן תאוצה תלת ממד חכם (אקסלרומטר) המנתח את התנהגות הנהג ברמת המשדר המותקן ברכב.

המערכת מאפשרת זיהוי וקבלת חיווי בזמן אמת בזמן תאונה באופן אוטומטי. הדיווח מועבר למוקד חירום 24/7 ומאפשר מתן מענה מהיר בשטח.

המערכת ערוכה לדווח על האירועים הבאים:

 • אירוע מהירות
 • אירוע בלימה
 • אירוע האצה
 • אירוע תאונה

על מנת לרתום את הנהגים לשיפור נהיגה, המידע אודות אירועים חריגים מתועד ומוצג ל לנהג הרכב על גבי אפליקצית IPointer בסמארטפון באופן שוטף. בנוסף מוצג לנהג ציון בטיחות וציון חיסכון בשילוב המגמה על ציר הזמן.

פתרון התנהגות נהג מתאים לסגמנטים הבאים:

 • חברות ביטוח
 • ציי רכב
 • נהגי רכב
 • נהגים צעירים
 • מורי נהיגה
 • צבא
 • משטרה
 • משרד הביטחון