Solutions_Header_2טכנולוגיים

פתרונות טכנולוגיים מתקדמים

כמובילה בתחום הטכנולוגיה והפתרונות  לשירותים מבוססי מיקום, מספקת Pointer מגוון של פלטפורמות נוספות ופתרונות המבוססים על ידע ומחקר להפקת נתונים לצורך העלאת הבטיחות ותחושת הביטחון בזמן הנהיגה ובמהלך העבודה.

Pointer מספקת פתרונות לפרוייקטים מיוחדים ולאנשים ובכך מאפשרת מתן מענה של חיבוריות וקישוריות, חיוויים ונתונים, פיקוח על פעילויות ואנשים מכל מקום ובכל זמן, בהתאמה אישית ושילוב של תוכנות ואפליקציות חכמות לצד משדרים וסנסורים מתקדמים המשלבים טכנולוגיות מובילות בשוק וגיבוי של מוקד שירות מבצעי הפועל 24/7.

פתרונות נוספים: