Solutions_Header_2טכנולוגיים

פתרונות טכנולוגיים משלימים

כמובילה בתחום הטכנולוגיה והפתרונות לשירותים מבוססי מיקום, מספקת Pointer מגוון של פלטפורמות ופתרונות טכנולוגיים משלימים. פתרונות אלו מבוססים על ידע ומחקר להפקת נתונים ומיועדים בעיקר להעלאת הבטיחות ותחושת הביטחון בזמן הנהיגה ובמהלך העבודה.

Pointer מספקת פתרונות לפרוייקטים מיוחדים ולאנשים ובכך מאפשרת מתן מענה של חיבוריות וקישוריות, חיוויים ונתונים, פיקוח על פעילויות ואנשים מכל מקום ובכל זמן, בהתאמה אישית ושילוב של תוכנות ואפליקציות חכמות לצד משדרים וסנסורים מתקדמים המשלבים טכנולוגיות מובילות בשוק וגיבוי של מוקד שירות מבצעי הפועל 24/7.

פתרונות נוספים: