Pointer Heavy

(Pointer Heavy (Pointer Z

(Pointer Heavy (POINTER Z: מערכת איתור ומיגון לכלי צמ"ה

כלי צמ"ה הינם כלים יקרים ולכן משמשים לא אחת כיעד מועדף לגנבים. מערכת ה- Pointer Heavy פותחה לשמש כמערכת איתור ומיגון ייעודית לכלי צמ"ה המספקת מיגון אקטיבי סביב השעון, ועמידות בפני מים.

על מנת להציע דיוק מקסימלי, המערכת מבוססת על טכנולוגיית GPS המאפשרת איתור מבוסס איכון לווייני, בשילוב של תקשורת סלולרית וטכנולוגיית RF, המבוססת על רשת תקשורת ממסרים.

תכולת המערכת:

  • יחידת איתור חכמה המקושרת בתקשורת נתונים אל מערכת המיגון
  • מערכת המיגון כוללת: שלט קוד וגלאי שטח
  • יחידת עלוקה בתקשורת דיגיטלית שהינה מערכת ניתוק חכמה מרוחקת

בנוסף, המערכת משמשת גם כבסיס לשירותים נוספים כגון:

  • clock&Lock
  • בקרת התנעה
  • זיהוי נהג (רב קודן/RFID)
  • ניטור שעות עבודה

Pointer Heavy ניתנת לחיבור למערכת ניהול צי ובכך מאפשרת לרכז ולפקח על הנתונים המתקבלים מהשטח ותגובה בזמן אמת לאירועים חריגים.