Pointer Gen

Pointer Gen: מערכת איתור ייעודית לגנראטורים

מערכת איתור ומיגון המיועדת לגנרטורים נייחים וניידים. המערכת כוללת אפשרות חיבור למחשב הגנרטור ואיסוף מידע מה- back office על נתוני FMS כגון: חום מנוע, סל"ד, מתח אמפר, עומס ועוד.

מערכת ה- Pointer Gen מבוססת על מהערכת הדגל של Pointer, ה- Pointer Max, הנחשבת למערכת המיגון המתקדמת ביותר בשוק כיום ומבוססת על משדר היברידי המשלב שתי טכנולוגיות במשדר אחד (GPS/GPRS וטכנולוגיית RF) המספקים הגנה מקסימלית על ידי גיבוי טכנולוגי כפול ויצירת מערכת אל-כשל המבטיחה פעילות רציפה של המערכת.

המערכת מיושמת בין היתר בתחנות כוח, בבסיסים צבאיים ואזורים ממודרים בעלי גישה מוגבלת.

הפתרון מאפשר ניהול, שליטה וזיהוי תקלות מרחוק ומציע את המערכת המתקדמת מסוגה לגנרטורים כיום.

פתרון Pointer Gen מתאים לסגמנטים הבאים:

  • גנראטורים
  • עמודי תאורה