Pointer ATM

Pointer ATM מערכת איתור לכספומטים:

כספומטים מהווים מזה זמן רב מטרה אטרקטיבית במיוחד לגנבים. על מנת לספק פתרונות איתור והגנה מפני גניבה, פיתחה Pointer את מערכת Pointer ATM אשר משמשת כמערכת מיגון ואיתור ייעודית לכספומטים ניידים וקבועים.

על מנת להציע דיוק מקסימלי, המערכת מבוססת על טכנולוגיית GPS המאפשרת איתור מבוסס איכון לווייני בשעת חירום, בשילוב של תקשורת סלולרית וטכנולוגיית RF, המבוססת על רשת תקשורת מבוססת  ממסרים. המערכת מספקת התראות כגון תזוזה, תקיפה, יציאה מאזור, גרירה והתראה על ניתוק מתח. המערכת מקושרת למוקד מבצעי 24/7 המעבירים באופן אוטומטי חיוויים בכל פעם שמתקבלת התראה כלשהי לפתיחת אירוע גניבה.