Pointer Active

הדור החדש של מערכות האיתור הפעילות: איכון ואיתור מדוייקים

מערכת האיתור הפעילה  Pointer Active  ,הדור חדש של מערכות איתור פעילות,  נחשבת כיום לחזית הטכנולוגיה בתחום מערכות האיתור המיגון והאיכון. המערכת תוכננה ועוצבה על מנת לענות על דרישות המיגון החדשות של חברות הביטוח בתיאום עם יבואניות הרכב ומהווה את המערכת המתקדמת מסוגה בשוק.

על מנת להציע דיוק מקסימלי ואיכון באופן רציף בשילוב הגנה מקסימאלית, מערכות ה – Pointer Active מבוססות על טכנולוגיית GPS  המאפשרת איתור מבוסס איכון לווייני, בשילוב של תקשורת סלולרית וטכנולוגיית RF המבוססת על רשת תקשורת ממסרים ובכך מאפשרת יצירת מעטפת אופטימלית לקבלה והעברה של נתונים מהרכב.  מפרט זה מאפשר לחברה לספק פתרונות מיגון מקיפים ואופטימליים למגוון צרכים וסוגי רכבים ומאפשרות איתור של כלי הרכב בזמן אמת.

 

POINTER Active S

מערכת איתור פעילה הכוללת יחידת איתור חכמה משולבת גלאי תקיפה וחיבור לפתחים, המקושרת בתקשורת נתונים אל מערכת המיגון של כלי הרכב,  המערכת מתריאה בעת כניסה לא חוקית לרכב, נסיון תקיפה של מערכת האיתור, גרירה והתנעה לא חוקית של הרכב וכוללת את הרכיבים הבאים:

  • חיבור לשלטים המקוריים של הרכב
  • קודן למניעת שימוש במפתחות גנובים
  • יחידת "עלוקה" בתקשורת קווית דיגיטלית - מערכת ניתוק חכמה מרוחקת
  • חיבור למערכת האזעקה המקורית* של הרכב

 

 POINTER Active

מערכת איתור פעילה הכוללת יחידת איתור חכמה משולבת גלאי תקיפה וחיבור לפתחים  המקושרת בתקשורת נתונים אל מערכת המיגון המקורית של הרכב.

המערכת מיועדת לרכבים בהם אין אפשרות לבצע ניתוק מנוע עם עלוקה, מתריאה בעת כניסה לא חוקית לרכב, נסיון תקיפה של מערכת האיתור, גרירה והתנעה לא חוקית של הרכב. מספקת חיווי קולי, המופעל במקרה של נסיעה לא חוקית  וכוללת את הרכיבים הבאים:

  • חיבור לשלטים המקוריים של הרכב
  • קודן למניעת שימוש במפתחות גנובים
  • חיבור למערכת האזעקה המקורית* של הרכב

 

POINTER Active APP

מערכת איתור פעילה המבוססת על מערכת POINTER Active ומשלבת קודנית וירטואלית  POINTER Code המהווה תחליף  ללוח המקשים המובנה ומותאמת לטלפונים חכמים ובכך מתאפשרת שכבת מגן נוספת לרכב וכוללת את הרכיבים הבאים:

  • חיבור לשלטים המקוריים של הרכב
  • קודן למניעת שימוש במפתחות גנובים
  • חיבור למערכת האזעקה המקורית* של הרכב