Industry_Header_Gas

Pointer THM (חומ"ס)

Pointer THM: מערכת בטוחה להובלת חומרים מסוכנים

הובלת חומרים מסוכנים מצריכה לוגיסטיקה מורכבת אשר מטרתה להבטיח בראש ובראשונה את נושא הבטיחות וטיפול בתקלות. על מנת לסייע לגופי המובילים חומרים מסוכנים להתמודד עם אתגרי הבטיחות, פיתחה Pointer את מערכת ה Pointer THM אשר תוכננה להיות חוליה מרכזית שרשרת נהלי וכלי האבטחה בהובלה.

מערכת ה- Pointer THM הינה מערכת איתור ומיגון המיועדת במיוחד לרכבי הובלת חומרים מסוכנים ותוכננה במיוחד לתת מענה לדרישות משרד התחבורה בכל הנוגע להובלת חומרים מסוכנים.

המערכת משלבת מערכת ניהול צי בתוספת חיישן לזיהוי אירוע תאונה ולחצן מצוקה ייעודי. במקרים של תאונה או תקלה משמשת המערכת אמצעי שליטה, בקרה ודיווח מזירת האירוע ומאפשרת למנהל הצי לקבל תמונת מצב ולטפל באירוע במהירות וביעילות.

על מנת לקבל את הפתרון המקיף ביותר, ניתן לשלב ערכת VOICE ליצירת קשר עם הנהג במקרה של תאונה ושירותי מוקד לקבלת התראות מחיישן התאונה וקריאות מצוקה.

למידע נוסף אודות הובלת חומרים מסוכנים מאתר משרד התחבורה לחץ כאן.
למסמך הנחיות אודות הובלת חומרים מסוכנים מאתר משרד התחבורה לחץ כאן.

פתרון Pointer THM (חומ"ס) מתאים לסגמנטים הבאים:

  • חברות דלק
  • חברות כימיקלים
  • חברות גז
  • צבא
  • משרד הביטחון