Industry_Header_Gas

Pointer BI

Pointer BI

Pointer כמובילה טכנולוגית, משלבת בפתרונותיה מערכת BI לבינה עסקית המנגישה למנהל הצי מידע היסטורי, מידע עכשווי ותחזיות בנוגע לפעילות העסקית השוטפת של רכבי הצי, בעזרתן ניתן לאתר דפוסים משמעותיים לניהול יעיל נכון וחכם. כמו כן ליצור דוחות התראות ואיתותים לצורך קבלת החלטות ניהוליות לשיפור מתמשך.

המערכת אוספת את המידע הרב הנצבר מכלי הרכב, מרכזת, מנתחת ומתרגמת אותו למידע עסקי חיוני המוצגת בתצוגה גרפית של דאשבורדים.

 

POINTER BI מושתת על תוכנת POWER BI של חברת MICROSOFT’  מציגה פרופילים מגוונים של מידע ובכללם נסועה, ניצולת משאבים, פרופיל נהג ונהיגה במגוון חיתוכים, תצוגת התראות , שגרות ועוד.