Industry_Header_Gas

מערכת "נתיבים"

מערכת "נתיבים": מערכת לניהול נסיעות מאושרות (ויזות)

Pointer הנה ספקית מורשה של מערכת הביטחון בתחומי ההובלות וההיסעים. מתוקף פעילות זו, Pointer מספקת לנותני שירות ההיסעים המורשים פתרון יעיל ומתקדם  לחיבור  למערכת "נתיבים" לצורך ניהול ממוחשב של הניסיעות המאושרות (ויזות) - ממילוי פרטים, דרך קבלת אישור ביצוע ועד אישור לתשלום - ולהעביר את הנתונים לאחד משני הספקים שנבחרו לצורך כך על ידי משרד הביטחון.

הפתרון משלב:

 • אפליקציה ייעודית למכשירי סמארטפון מבוססי Android  לניהול משימות ועדכון בזמן אמת מול הנהג ברכב.
 • קורא כרטיס מגנטי המחובר לסמארטפון/ לרכב- לאישור ביצוע מהיר על ידי מורשה משרד הביטחון בתחנת היעד.
 • מודול חדש במערכת ניהול הצי - לריכוז אוטומטי של נתוני כל הוויזות והנסיעות  בפועל והעברתם למערכת "נתיבים" באופן התואם להנחיות משרד הביטחון, דרך הספק דרכו בחרת להתנהל.

מערכת "נתיבים" מעניקה מגוון תועלות למשתמשים:

 • מעקב הדוק יותר אחר ביצוע המשימות וגמישות רבה לשינויים.
 • מעבר לתיעוד אלקטרוני מלא.
 • צמצום המרווח לטעויות אנוש.
 • קיצור זמנים בקבלת כספי התמורה.
 • חיסכון בזמן הן בצד הנהג והן בצד המוקד.
 • חיסכון בעלויות התקשורת ומשאבי התפעול.
 • שדרוגי תוכנה מרחוק באמצעות חנות האפליקציות של גוגל.
 • אפשרות להרחבה עתידית לשירותים ויישומים מתקדמים נוספים.