אילן בראיון לבועז קורפל בערוץ הספוקט 22/10/20

סיכום רבעון בערוץ הספורט

פוינטר מסכמת רבעון בערוץ הספורט בראיון עם אילן גולדשטיין מנכ"ל החברה.

אילן בראיון לבועז קורפל בערוץ הספוקט 22/10/20