אילן בראיון לבועז קורפל בערוץ הספוקט 22/10/20

סיכום רבעון בערוץ הספורט