נורית STOP (אדום)

נורית STOP דולקת ברציפות יחד עם נורה נוספת

סיבה: היא מקושרת ללחץ שמן המנוע או לטמפרטורת נוזל הקירור.

פעולות/הערות: חובה לעצור את הרכב תוך הקפדה על בטיחות מירבית. החנה את הרכב, סגור את מתג ההתנעה ופנה למרכז שירות של היבואן או למוסך מוסמך.

לרשימת מרכזי השירות לחץ כאן