נורית טעינת המצבר (אדום)

נורית טעינת המצבר (אדום) דולקת ברציפות-

סיבה: קיימת תקלה במערכת הטעינה של המצבר (קוטבי המצבר מלוכלכים או רפויים, רצועת האלטרנטור רפויה או קרועה וכד'). 

פעולות/הערות: הנורה צריכה לכבות לאחר התנעת המנוע. אם הנורה אינה כבית, פנה למרכז שירות של היבואן או למוסך מוסמך.