נורית קדם חימום מנוע דיזל (כתום)

נורית קדם חימום מנוע דיזל דולקת ברציפות

סיבה: מתג ההתנעה במצב 2 (פתיחה).

פעולות/הערות: התנע את המנוע רק לאחר שהנורה כבית. משך הזמן שהנורה דולקת תלוי בתנאי מזג אויר (עד כשלושים שניות בתנאי מזג אוויר קשה). אם המנוע אינו מצליח להתניע, סגור את מתג ההתנעה והמתן שוב עד שהנורה תכבה, ולאחר מכן חזור על ניסיון ההתנעה.