נורית לחץ שמן מנוע (אדום)

נורית לחץ שמן מנוע דולקת ברציפות

סיבה: קיימת תקלה במעגל הסיכה של המנוע.

פעולות/הערות: חובה לעצור את הרכב תוף הקפדה על בטיחות מרבית. החנה את הרכב, סגור את מתג ההתנעה ופנה למרכז שירות או למוסך מוסמך.