נורית הגה כוח (כתום)

נורית הגה כוח דולקת ברציפות

סיבה: קיימת תקלה בהגה הכוח.

פעולות/הערות: סע בזהירות ומהירות מתונה. פנה למרכז שירות של היבואן או למוסך מוסמך לצורך בדיקה.

לרשימת מרכזי השירות לחץ כאן