נוריות חיווי

במקרה ונדלקת נורית חיווי יש לעצור בבטחה בצד הדרך, לזהות את הנורית ולפעול על פי ההנחיות.

%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2

%d7%98%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%91%d7%a8

%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%91%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%92%d7%99%d7%9d

%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2

%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99

%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8-%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99

stop

service

%d7%94%d7%92%d7%94-%d7%9b%d7%97

%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%a9%d7%9e%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2