נוריות חיווי- הסבר

נוריות חיווי-

לחיצה על כפתור זה יוביל אותך למסך בו תמצא את נוריות החיווי של הרכב. במקרה בו נדלת נורית חיווי תוכל להיכנס למסך נוריות החיווי וללחוץ על הנורית אשר נדלקה. לחיצה על נורית תוביל להסבר על הנורית ודרכי התמודדות והנחיות כיצד יש לפעול.