ספר רכב- ישן

נורה מצב סיבה פעולות/הערות
 %d7%91%d7%9c%d7%9d-%d7%97%d7%a0%d7%99%d7%94 בלם חניה דולקת ברציפות בלם החניה מופעל או לא שוחרר כראוי שחרר את בלם החניה כדי שהנורה תכבה, לחץ על דוושת הבלמים.הקפד למלא אחר הוראות הבטיחות. למידע נוסף על בלם החניה החשמלי, עיין בנושא המתאים.
 untitled1 רגל על דוושת הבלמים (כתום) דולקת ברציפות יש ללחוץ על דוושת הבלמים בדגם עם תיבת הילוכים מפוקחת מחשב, לחץ על דוושת הבלמים כדי להתניע את המנוע. בדגם עם תיבת הילוכים אוטומטית, לחץ על דוושת הבלמים כשהמנוע פועל לפני שחרור בלם החניה, כדי לשחרר את הבורר ולצאת ממצב P.
 untitled1 רגל על דוושת הבלמים (כתום) מהבהבת  בדגם עם תיבת הילוכים מפוקחת מחשב, אם לוחצים על דוושת ההאצה במשך פרק זמן ארוך כדי להחזיק את הרכב ללא תזוזה  במעלה מדרון, המצמד יתחמם יתר על המידה. השתמש בדוושת הבלמים ו/או בבלם החניה.
 %d7%93%d7%95%d7%95%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%9e%d7%93 לחץ על דוושת המצמד (כתום) דולקת ברציפות מערכת Stop&Start אינה מאפשרת לעבור ממצב Stop למצב Start כיוון שדוושת המצמד אינה לחוצה במלואה. יש ללחוץ על דוושת המצמד עד סוף מהלכה כדי לאפשר מעבר למצב Start של המנוע.