מדיניות פרטיות

עדכון אחרון ביום 28 בנובמבר, 2018

 

 1. מבוא
  פוינטר ישראל בע"מ ("פוינטר" או "אנו/אנחנו") יצרה את הודעת הפרטיות הזו על מנת לבטא את מחויבותנו האיתנה להבטחת סחר אינטרנטי אמין ואת זכות הפרט לפרטיות. הודעת פרטיות זו קובעת את מדיניות הפרטיות והנוהגים של פוינטר בקשר עם מידע שנאסף על ידינו באמצעות אתר האינטרנט של פוינטר (https://www.pointer4u.co.il/), וכל דפי האינטרנט הכלולים בו (יחד, להלן: "האתר").
  אנו ממליצים לך לקרוא את הודעת הפרטיות הזו כדי לוודא שאתה מבין ומסכים לה באופן מלא. אם אינך מסכים להודעה זו, אנא הפסק והימנע מהגלישה ו/או מלעשות שימוש אחר באתר.
  נא עיין בסעיף 4 להלן על מנת להבין איזה סוג של נתונים אישיים אנו אוספים.
  במידה והנך נותן לנו ו/או לכל גורם אחר מידע אישי שאינו שלך דרך האתר (לרבות אמצעי תקשורת כלשהם), תחול עליך האחריות הבלעדית לקבל את כל ההסכמות והאישורים מנושאי המידע הרלוונטיים וכן לקבל את אישורם להודעת פרטיות זו. 1. ההסכמה שלך
  אנו נאסוף ונעבד את הנתונים האישיים שלך כמפורט בהודעת פרטיות זו. במקרים המתאימים, אנו נקבל את הסכמתך לאיסוף ו/או שימוש כאמור. עם זאת, ביחס לנתונים אישיים שאנו נאסוף למטרות מסוימות המשקפות את האינטרסים הלגיטימיים שלנו, הגלישה שלך באתר תיחשב כהסכמתך. 1. לאילו מטרות אנו משתמשים במידע שלך?
  אנו נשתמש בנתונים האישיים שלך בהיקף ובאופן התואמים את הסכמתך; בהתאם לדין החל; ובהתבסס על האינטרס הלגיטימי שלנו לתחזק ולשפר את האתר שלנו ואת התוכן שאנו מספקים באמצעות האתר, להבין את האופן שבו נעשה שימוש באתר שלנו, שיפור שירות הלקוחות ופעולות התמיכה שלנו ואבטחה והגנה על המשתמשים שלנו, על עצמנו ועל האתר שלנו.
  בהתאם, אנו משתמשים בנתונים אישיים על מנת ליצור קשר עם המשתמשים שלנו באמצעות דואר אלקטרוני עם הודעות כלליות ו/או הקשורות בשירות, בפרט באמצעות הפצת עלון.
  תקשורת פרסומית. אנו עשויים גם ליצור איתך קשר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שאתה מספק לנו כדי להודיע ​​לך על שירותים חדשים, אירועים והזדמנויות מיוחדות או כל מידע אחר שלדעתנו תמצא בו ערך.
  אם אינך מעוניין לקבל תקשורת פרסומית זו, אתה רשאי להודיע ​​לנו בכל עת על ידי פניה אלינו באמצעות מילוי הטופס האלקטרוני שלהלן, או על ידי מילוי ההוראות ל-"ביטול הרישום", "הפסקה" או "שנה העדפות דוא"ל" בתקשורת הפרסומית שאתה מקבל. 1. כיצד אנו אוספים את המידע שלך?
  אנו אוספים שתי קטגוריות עיקריות של נתונים (ובמידה שיש בהם כדי לאפשר זיהוי של אדם ספציפי, או שהם קשורים לנתונים מזהים פוטנציאליים כאמור, אנו נראה אותם כ"נתונים אישיים"):
  נתונים שנאספים או מופקים אוטומטית. כשאתה מבקר באתר שלנו, עושה בו אינטראקציה או שימוש, לרבות כל דואר אלקטרוני שנשלח אליך מאיתנו, אנו עשויים לאסוף או להפיק נתונים טכניים אודותיך. אנו אוספים או מפיקים נתונים כאלה באופן עצמאי או בעזרת שירותי צד שלישי, לרבות באמצעות "עוגיות" וטכנולוגיות מעקב אחרות (כמפורט ב"מדיניות העוגיות" שלנו).נתונים אלו מורכבים מקישוריות, נתוני שימוש טכניים או מצטברים, כגון כתובת IP, נתונים לא מזהים לגבי המכשיר, מערכת הפעלה, מיקום גרסת הדפדפן והגדרות השפה שבשימוש, העוגיות והפיקסלים המותקנים באותו מכשיר והפעילות (קליקים ואינטראקציות אחרות) של המשתמשים באתר שלנו.
  איננו משתמשים בנתונים אלה כדי ללמוד את זהותו האמיתית או פרטי הקשר של המשתמש, אלא בעיקר כדי להבין טוב יותר את השימוש הטיפוסי של המשתמשים שלנו בעת גלישה באתר שלנו (use browse). השימוש בנתונים טכניים ובנתוני מכשירים כאמור גם מסייע לנו ולשותפים שלנו לספק פרסומות ותכנים שהם בהקשר הנכון או יעילים יותר מבחינה אחרת; כדי לייעל את ניהול המודעות שלנו ואת חווית הצפייה של המשתמשים שלנו, ולשפר את החוויה הכוללת של המשתמש והפונקציונליות של האתר שלנו.
  נתונים שהתקבלו ממך. הנך רשאי לספק לנו נתונים אישיים באופן וולונטרי, כגון שמך, כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון והמיקום שלך כשאתה יוצר עמנו קשר, להעלות ו/או להוריד קבצים מהאתר שלנו או כשאתה נרשם לאתר.
  אם תבחר למסור לנו את כתובת הדוא"ל שלך, אנו נתקשר איתך באמצעות הדוא"ל. איננו חולקים את כתובת הדוא"ל שלך עם אחרים מחוץ לפוינטר. בהתאם לאופן הגדרת יישום הדוא"ל שלך, מידע על פעולותיך והשימוש בדוא"ל שנשלח על ידינו, עשוי להיות מועבר אוטומטית כשאתה מקבל, פותח ו/או לוחץ על דוא"ל מפוינטר. בכל מקרה, אתה יכול לבטל קבלת כל דואר אלקטרוני נוסף מפוינטר בכל עת.אתה יכול לגשת לנתונים שנאספו על ידי שליחת דוא"ל אלינו. אתה יכול גם לשנות מידע זה או לבקש שמידע זה יימחק. 1. איך אנחנו שומרים ומאחסנים את המידע שלך?
  פוינטר בע"מ ממוקמת במדינה הנחשבת על ידי הנציבות האירופית ככזו המציעה רמת הגנה נאותה לנתונים האישיים של תושבי מדינות האיחוד האירופי, ופוינטר תקיים רמת הגנה זו.
  בעוד שחוקי הפרטיות עשויים להשתנות ממדינה למדינה, פוינטר נקטה צעדים סבירים על מנת להבטיח שהנתונים האישיים שלך יטופלו על ידי החברות הקשורות שלה ונותני השירותים שלה באופן מאובטח וחוקי, ובהתאם לנוהגים המקובלים בענף, למרות דרישות משפטיות מצומצמות יותר שעשויות לחול במדינות שלהם.
  באופן כללי, אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך כמפורט בהודעת שמירת הנתונים שלנו. עם זאת, אנו רשאים לשמור את הנתונים האישיים שלך לתקופה ארוכה יותר לצרכים משפטיים וחשבונאיים (קרי, כנדרש בחוקים הרלוונטיים לרשומות והנהלת החשבונות שלנו, ועל מנת שיהיו הוכחות וראיות בנוגע למערכת היחסים בינינו, במידה ויתעוררו נושאים משפטיים כלשהם בעקבות הפסקת שימושך) והכל בהתאם להודעת שמירת הנתונים שלנו. לתשומת לבך, למעט כנדרש בחוק החל, אנו לא נידרש לשמור את הנתונים שלך לתקופה מסוימת, ואנו חופשיים למחוק אותם באופן מאובטח מכל סיבה שהיא ובכל עת, עם או ללא הודעה אליך. 1. עם מי אנו משתפים את המידע?
  אנו עשויים לשתף את הנתונים שלך (לרבות נתונים אישיים) עם צדדים שלישיים מסוימים, לרבות עם רשויות אכיפת החוק, נותני שירות שלנו וחברות קשורות שלנו - אך רק בהתאם להודעת פרטיות זו: • עמידה בחוקים, הוראות משפטיות ורשויות. אנו עשויים לגלות או לאפשר לעובדי ממשל ואכיפת החוק לקבל גישה לנתונים אישיים מסוימים, במענה לזימון, צו חיפוש או צו בית משפט (או דרישה דומה), או בהתאם לחוקים ולתקנות החלים, לרבות למטרות ביטחון לאומי. גילוי או גישה כאמור עשויים להתרחש עם או ללא הודעה אליך, אם אנו מאמינים בתום לב שיש עלינו חובה על פי דין לעשות כן, או שהגילוי הוא ראוי בקשר עם מאמצים לחקור, למנוע או לנקוט פעולות ביחס לפעילות בלתי חוקית, הונאה או מעשה פסול אחר, המתבצעת בפועל או שקיים חשד לביצועה.

 • נותני שירותים ושותפים עסקיים. אנו עשויים להתקשר עם חברות ויחידים חיצוניים נבחרים שהם צד שלישי, לביצוע שירותים משלימים לשלנו (שירותי אירוח, שירותי ניתוח נתונים, מסחר אלקטרוני, שירותי התקשרות משתמש, שירותי הפצת דואר אלקטרוני ומעקב, והיועצים העסקיים, המשפטיים, הפיננסיים ויועצי הציות שלנו) (יחד, להלן "נותני שירותים"). נותני שירותים אלה עשויים לקבל גישה לנתונים האישיים שלך, תלוי בתפקידים ובמטרות הספציפיות של כל אחד מהם בסיוע למטרות האתר שלנו, והם רשאים להשתמש בהם רק למטרות אלו.


נכון לעכשיו אנו משתמשים בנותני השירותים הבאים למגוון שירותים כדי לתחזק את האתר שלנו או כדי לסייע בהפצת הידיעון (ניוזלטר) שלנו.
 • "Constant Contact" – הפצת הידיעון של פוינטר. אנו ממליצים לך לעיין בתנאים ובהודעת הפרטיות של Constant Contact, כנותן שירותים שלנו. [https://www.endurance.com/privacy/privacy] [https://www.constanct contact.com/global/legal/terms]

 • "WordPress" – מארח האתר שלנו. אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השירות ועל מדיניות הפרטיות של WordPress, כנותן שירותים שלנו. [https://wpengine.com/legal/terms-of-service/] [https:/wpengine.com/legal/privacy]

 • "S2Member" – מספק רכיבים מסוימים המאפשרים פונקציות מסוימות באתר שלנו. אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השירות ומדיניות הפרטיות של S2Member, כנותן שירותים שלנו. [https:/s2member.com/terms-conditions/] [https://s2member.com/privacy-policy]

 • הגנה על זכויות ובטיחות. אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך עם אחרים, אם אנו מאמינים בתום לב שהדבר יסייע בהגנה על הזכויות, הקניין או הבטיחות האישית של פוינטר, של מי מהמשתמשים שלנו או של חברים כלשהם מהציבור הרחב.


למען הסר ספק, אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלך באופנים נוספים, בכפוף לאישורך המפורש, אם אנו מחויבים בחוק לעשות כן, או אם הפכנו נתונים כאמור לנתונים לא אישיים ואנונימיים. אנו עשויים לשתף או להשתמש בכל דרך אחרת בנתונים שאינם אישיים לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך באישור נוסף.
 1. אמצעי אבטחה
  פוינטר מקיימת אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים ואמצעי אבטחה מכוח נהלים על מנת לסייע בשמירה על הנתונים האישיים שלך. אנו מגבילים את הגישה למידע המאפשר זיהוי אישי לאותם אנשים שצריכים לדעת את אותו המידע על מנת לספק לך מוצרים או שירותים ולכל אותם אנשים להם נתת הרשאה לקבלת גישה למידע זה. בעוד שאנו שואפים להגן על הנתונים האישיים שלך, איננו יכולים לערוב לאבטחה של כל מידע שאתה מעביר לנו. 1. העברת נתונים בין גופים של פוינטר
  אנו עשויים לאפשר גישה לנתונים האישיים שלך לשימושים שנקבעו בהודעת פרטיות זו, באופן פנימי, בין גופים השייכים לקבוצה שלנו. במקרים בהם נאספים נתונים אישיים מיחידים בתוך האיחוד האירופי, אנו נדאג שבהעברה מחוץ לגבולות האיחוד האירופי (א) תהיה קיימת החלטת נאותות של נציבות האיחוד האירופי או (ב) יהיה לנו אינטרס לגיטימי להעברה שכזו, והגוף המקבל יהיה כפוף הן לאמצעי אבטחה דומים לאלו שאנו מחילים והן להוראות סעיף 5. 1. הזכויות שלך בנוגע לנתונים האישיים שלך
  אכפת לנו מזכויות הפרטיות שלך. תשומת ליבך כי יתכן ויהיו לך זכויות מסוימות בנוגע לאופן איסוף, עיבוד ושימוש בנתונים האישיים שלך בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים (כגון ה- GDPR של האיחוד האירופי). על פי ה- GDPR (במידה וחל עליך) עשויות לעמוד לך הזכויות הבאות: • הזכות שהמידע האישי שלך יימחק, במידה ומלבד בקשר עם הציות שלנו לחובה משפטית/מימוש הגנה משפטית שלנו;

 • הזכות לגשת לנתונים האישיים שנאספו ועובדו;

 • הזכות לערוך נתונים אישיים שנאספו ועובדו באמצעות האתר;

 • הזכות לתקן נתונים אישיים שאינם נכונים;

 • הזכות להתנגד לכך שנעבד את הנתונים האישיים שלך. עם זאת, במקרים שבהם תתנגד לעיבוד שלנו של נתונים אישיים כלשהם הדרושים לנו על מנת לספק לך באופן סביר שירותים כלשהם ו/או בדרך אחרת להעמיד לרשותך את הפלטפורמה, לא תוכל להשתמש בשירותים אלה והשימוש שלך בפלטפורמה עלול להיות מוגבל (כולו או חלקו);

 • הזכות להגיש תלונה רשמית לרשות המפקחת של האיחוד האירופי, אם אתה סבור כי הופרה זכות כלשהי תחת ה- GDPR;

 • במקרה בו פוינטר תגביל את השימוש שלך באתר על בסיס קבלת החלטות אוטומטית (לרבות עיבוד) בנוגע לנתונים האישיים שלך, או תהפוך בדרך אחרת ניתוח כזה לזמין לכל אדם או גורם אחר, תהיה לך הזכות להתנגד לפרופיל שכזה, ו;

 • הזכות לייצא את הנתונים האישיים שלך על פי בקשתך, אשר נעשה מאמצים לעמוד בה בפרק זמן סביר, ולספק לך נתונים צבורים כאמור בדרך של מדיה אלקטרוני לבחירתנו.


לתשומת ליבך, הרשימה שלעיל כוללת תמצית של הזכויות העיקריות שעשויות לעמוד לך מכוח ה-GDPR. האמור לעיל לא ייחשב בשום אופן כרשימה ממצה.
לתשומת ליבך, אנו עשויים לדרוש אמצעי זיהוי מסוימים על מנת לממש זכויות אלה לטובתך, כחלק מאמצעי ההגנה שלנו.
 1. ילדים
  אתר זה מכוון ומיועד לשימושם של אנשים מגיל 16 ומעלה. איננו מעודדים או אוספים באופן מודע נתונים אישיים מילדים מתחת לגיל 16. אם בכל זאת אנו מקבלים נתונים אישיים מאדם המציין שהוא או היא מתחת לגיל 16 או שיש לנו סיבה אחרת להאמין שהוא או היא מתחת לגיל 16, אנו נמחק מידע שכזה מהמערכות שלנו. 1. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים
  האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים הנמצאים בבעלות ו/או המופעלים על ידי צדדים שלישיים. למרות שאנו מנסים לקשר אך ורק לאתרים החולקים את הכבוד שלנו לפרטיות, שים לב כי פוינטר אינה אחראית לנוהגי הפרטיות או לתוכן של אתרים אחרים. אתרי אינטרנט שנגישים באמצעות היפר-קישורים שבאתר עשויים להשתמש ב"עוגיות". אנו ממליצים לך לקרוא את הצהרות הפרטיות שמספקים אתרי אינטרנט אחרים לפני שאתה מוסר להם מידע המאפשר זיהוי אישי.
  יתרה מזאת, דרך האתר, אתה עשוי להגיע לדפים, אתרים ו/או מתחמים אחרים הקשורים לפוינטר, המיועדים לאוכלוסייה ספציפית במדינות הרלוונטיות. ניתן לזהות אתרים אלו באופן ספציפי באמצעות סיומת האינטרנט הייחודית שלהם (כגון www.pointer.ru) המזהים את המדינה הספציפית של המשתמשים המיועדים ו/או באמצעות השפה של דף/דפים זה/אלו. מומלץ, אם רלוונטי, לדפדף בין הדפים המתאימים שנועדו עבורך. כמו כן, שים לב כי תנאים וענייני פרטיות שונים עשויים לחול על השימוש שלך בדפים, כיוון שהם מיועדים לעמוד בדרישה של המדינה המקומית. 1. שינויים להודעת פרטיות זו
  הודעת פרטיות זו עשויה להשתנות עם הזמן בעודנו משנים או מרחיבים את השירות שלנו. אם נחליט לשנות את הודעת הפרטיות שלנו, נפרסם מיד את השינויים בדף זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר שפרסמנו הודעה כזו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור. 1. יצירת קשר
  ככל שיש לך שאלות כלשהן בנוגע להודעת פרטיות זו, או במקרה שברצונך לממש זכויות מסוימות להן אתה זכאי בנוגע לנתונים האישיים שלך, אנא צור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שלהלן. כל שאלה והצעה בנוגע להודעת הפרטיות שלנו תתקבל בברכה.


 

פוינטר טלוקיישן בע"מ
רחוב המלאכה 14, ראש העין
ישראל 4809133
דוא"ל: DPO@pointer.com