נורית תת ניפוח (כתום)

נורית תת ניפוח דולקת ברציפות

סיבה: לחץ הניפוח בגלגל אחד או יותר נמוך מדי. 

פעולות/הערות: בדוק לחץ האוויר בצמיגים בהקדם האפשרי. יש לבצע בדיקה זו כשהצמיגים קרים.

נורית תת ניפוח דולקת ברציפות ואח"כ מהבהבת בצירוף נורת האזהרה SERVICE

סיבה: קיימת תקלה במערכת לזיהוי תת ניפוח של הצמיגים או שלא מזוהה חיישן עבור אחד מן הגלגלים.

פעולות/ הערות: ניטור לחץ האוויר בצמיגים כבר אינו מובטח. פנה למרכז שירות או למוסך מוסמך לצורך בדיקת המערכת.