כרית אוויר נוסע קדמי (כתום)

כרית אוויר נוסע קדמי דולקת ברציפות

סיבה: המתג, הנמצא בתא הכפפות, הועבר למצב OFF. כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי מנוטרלת. במקרה כזה ניתן להתקין מושב בטיחות לילד עם גב המושב לכיוון הנסיעה.

פעולות/הערות: העבר את המתג למצב ON כדי לדרוך את כרית האוויר הקדמית של הנוסע הקדמי. במקרה כזה, אסור להתקין מושב בטיחות לילד עם גב המושב לכיוון הנסיעה.