הרבעון הגניב ביותר על פי פוינטר: המערך המבצעי של Pointer מסכם את הרבעון השני של 2023 בניסיונות גניבה וגניבות רכב

פורסם ב:
 • גידול של 120% בניסיונות הגניבה ברבעון השני של 2023 ביחס לרבעון הראשון 2023.
 • מצטרף לגידול של 140% בניסיונות הגניבה ברבעון הראשון של שנת 2023 ביחס לשנת 2022.
 • גידול משמעותי של גניבות רכבים הברידיים וחשמליים: 153% ביחס לרבעון השני של 2022.
 • קיטון של 20% בניסיונות הגניבה של רכבי פנאי ושטח SUV ביחס לכל שנת 2022. מהווים כ- 42% מסך הגניבות.
 • קיטון זה בא ע"ח גידול בגניבת רכבים היברידיים וחשמליים המהווים כבר 23% מכלל ניסיונות הגניבה.
 • 5 הערים המובילות בגניבות רכב:
  באר שווה טיפסה והשוותה את אחוז הגניבות לתל אביב. שתי הערים מהוות 6% כל אחת מכל הגנבות בישראל. פתח תקווה 5.5% הוד השרון 5% וירושלים 5%.
 • כלי רכב משנת 2021 מהווים 29% מכלל הגניבות, כלי רכב משנת 2020 מהווים 18% מגניבות הרכב.

המערך המבצעי של Pointer מקבוצת Powerfleet, חברת האיתור והשבת כלי רכב גנובים מסכם את הרבעון השני של 2023 בגניבות רכב.

גידול בנסיונות גניבת רכב של 140%:

הרבעון השני של שנת 2023 מסתיים  עם  גידול של 140% בניסיונות גניבת רכב ביחס לכל שנת 2022 וגידול של 120% ביחס לרבעון הראשון של 2023. היקף הגניבות ממשיך את מגמת העליה המדאיגה של שנת 2022 לאחר הסתגלות כנופיות הגנבים למצב החדש בו למדו את מערכי הכוחות, את שיגרת הפעילות בשטח, שיטות התחמקות ופעולות גנבה לאור יום.

מעבר קל במחסומים:

בנוסף, לאחר שהצליחו לחדור לישראל דרך פרצות בגדר והברחות שב"חים באמצעים שונים, לכנופיות גנבי הרכב צפוי מעבר קל במחסומים עם זמן נסיעה קצר ממקום הגנבה ועד מחסומים בקו התפר, אשר לא עוצרים לבדיקה כלי רכב עם מספר רישוי צהוב במיוחד בשעות היום.

שימוש במשבש סלולרי:

ב-85% מתוך סך גניבות הרכב, נעשה שימוש במשבש סלולרי היוצר מיסוך על הקליטה הסלולרית ותשדורת GPS. דבר המעיד על כנופיות מאורגנות ומתוחכמות עם ציוד אלקטרוני יקר, אשר מסופק להם על ידי משפחות פשע, בעלות מגרשי פירוק המכוניות, הנמצאים בראש השרשרת וממומן על ידם.

שיטות הגניבה הפופולאריות :

שיבוש סלולרי – 85% מניסיונות הגניבה מבוצעים בשילוב של משבש סלולרי לצד השיטות הבאות:

 • חיבור למחשב רכב ושכפול מפתח: שיטת הגניבה המובילה היא עדיין שכפול מפתח "גולם" בתהליך הגניבה, תוך כדי התחברות לשקע OBD שבאמצעותו מתחברים למחשב הרכב או באמצעות מכשיר אלקטרוני חכם. הגנבים מקודדים מפתח חדש ומוחקים את המפתחות הקיימים.
 • כ-46% מסך ניסיונות הגניבה שנרשמו, התבססו על שיטת התחברות לשקע OBD.
 • שימוש ברכיב אלקטרוני אלחוטי המשכפל את תדר השלט – 5% מסך הגנבות.
 • תקיפה אלימה: תקיפה אלימה של הרכב על ידי החלפת מחשב  היוו 26%  מסך הגניבות.
 • גניבת מפתחות מבית הלקוח (דאבל): כאשר קיים קשר ישיר בין פריצה לבית הלקוח ולרכב בחניה הצמודה. היוו 13% מסך הגניבות שנרשמו השנה.
 • גניבה בידי מורשה: מתבצעת בדרך כלל על ידי שכפול מפתח בידי משתמש מורשה שקיבל מפתחות וקוד חוקי של כלי הרכב. שיטת גניבה זו היוותה 9% מסך הגניבות שבוצעו השנה.
 • שוד וגניבת רכב מונע: היוו 1% מסך הגניבות השנה.

גניבות לפי מחוזות כלל ארצי:

ביחס לרבעון הראשון של השנה תקופה חל "מהפך" באזורי הגניבה. אזור המרכז שהוביל בניסיונות גניבה ואזור הצפון יורדים משמעותית לטובת אזור השרון  השפלה ירושלים והסביבה.

אזור המרכז ירידה משמעותית  23% מסך הגניבות ( בהשוואה ל- 35% ברבעון בראשון של השנה. 34% קיטון)

אזור השרון עם עליה משמעותית ל- 22% מסך הגניבות (בהשוואה ל- 16% רבעון ראשון של השנה. גידול של 37%)

אזור הדרום עם עליה ל- 18% (בהשוואה ל- 14% רבעון ראשון של השנה. גידול של 28%)

אזור השפלה המשך מגמת גידול ל- 22% מסך הגניבות (בהשוואה ל- 18% רבעון ראשון של השנה. גידול של 22%)

אזור ירושלים והסביבה  עליה קלה  9% (בהשוואה ל- 8% רבעון ראשון של השנה)

אזור צפון ירידה משמעותית   6% (בהשוואה ל- 12% רבעון ראשון של השנה. קיטון של 50%)

זמנים ודפוסי גניבה בולטים:

ברבעון השני בדומה לרבעון הראשון  הגניבות מבוצעות בכל שעות היממה תופעה זו ממשיכה לתפוס תאוצה ומהווה המשך למגמה בשנת 2022 ולבעיית המשילות.

כלי רכב משנת 2021 מהווים 29% מכלל הגניבות, כלי רכב משנת 2020 מהווים 18% מגניבות הרכב, במקום השלישי נמצאים כלי רכב משנת מודל 2022 המהווים 11%מכלל הגניבות, המקום הרביעי כלי רכב משנת מודל 2019 המהווים 9.5% מכלל הגניבות ובמקום החמישי נמצאים כלי רכב משנת מודל 2018 עם 9% מכלל הגניבות

סטטיסטיקת נסיונות וגניבות רכב לפי סוג רכב רבעון 2:

 • ג'יפונים ורכבי פנאי שטח מהווים 42%.
 • רכבים פרטיים היברידים וחשמליים – מהווים 23%.
 • רכבים פרטיים לא היברדים וחשמליים מהווים 8%
 • רכבים מסחריים מהווים 9% מסך גניבות הרכב
 • משאיות מהוות 5% מסך גניבות הרכב.
 • כלי צמ"ה מהווים 1% מסך גניבות הרכב.
 • דו גלגלי – מהווים 12% מסך הגניבות.

אילן גולדשטיין מנכ"ל פוינטר מציין כי: "אנו נמצאים בתקופה שמהווה את שיא ניסיונות גניבת רכב בישראל. שילוב של מחסור בחלקי חילוף, מעברי גבול פרוצים, אובדן הרתעה ושימוש של משפחות פשע בגניבות הרכב כדלק לפעילות עבריינית וטרור הם חלק מהסיבות לכך. המרדפים אחר כלי רכב גנובים שמתחילים בערי ישראל וחלקם נמשכים בשטחי הרשות נעשו מורכבים ומסוכנים יותר. אנחנו מזהים אצל הגנבים יתר מוטיבציה ומוכנות להסלים את ארוע הגניבה ולעיתים ״הליכה על הקצה" .אני חושש שלא רחוק היום בו בארועי הגניבה יעשה גם שימוש בנשק חם", הוסיף גולדשטיין

בואו נתקדם יחד