נורת אבחון המנוע

נורית מערכת אבחון עצמי של המנוע דולקת ברציפות

סיבה: קיימת תקלה במערכת למניעת זיהום אוויר.

פעולות/ הערות: הנורה צריכה לכבות לאחר התנעת המנוע. אם הנורה אינה כבית, פנה בהקדם האפשרי למרכז שירות או למוסך מוסמך.

%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2נורית מערכת אבחון עצמי של המנוע מהבהבת

סיבה: קיימת תקלה במערכת בקרת המנוע.

פעולות/ הערות: קיימת סכנה להרס הממיר הקטליטי. פנה למרכז שירות או למוסך מוסמך לצורך בדיקה.

%d7%90%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2-%d7%95serviceהנורית דולקת ברציפות ומקושרת לנורת SERVICE

סיבה: זוהתה תקלת מנוע קלה. 

פעולות/ הערות: פנה למרכז שירות או למוסך מוסמך לצורך בדיקה.

%d7%90%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2-%d7%95stopהנורית דולקת ברציפות ומקושרת לנורת STOP

סיבה: זוהתה תקלת מנוע חמורה. 

פעולות/ הערות: חובה לעצור את הרכב תוך הקפדה על בטיחות מרבית. סגור את מתג ההתנעה ופנה למרכז שירות או למוסך מוסמך לצורך בדיקה.

למרכזי השירות לחץ כאן